Enviro projekt: 24 fliaš vody pre školáka zadarmo

Žiak zapojený do projektu dostáva od firmy Celeste 24 fliaš vody Celeste neperlivá (1,3l)  dojčenskej kvality pre zdravý pitný režim. 

Enviro projekt  je plne hradený z dotácie Celeste EUŽP © pre znižovanie PET odpadu a zlepšovanie  pitného režimu  žiaka.

Vratné fľaše sú dodávané postupne po 3 x 8ks a po spotrebovaní vody ich pracovník f. Celeste prevezme. 

Projekt orientuje žiaka ku znižovaniu konzumácie sladkých nápojov a tvorbe PET odpadu.

Rodič môže využiť projekt vo svoj prospech znížením nákladov na kupovanie vody a zároveň zdravším pitným režimom celej rodiny

Účasť žiaka v projekte je dobrovoľná.

voda CELESTE neperlivá

Voda Celeste neperlivá pôsobí blahodarne na tráviaci a nervový systém. Je vhodná najmä pre mládež, alergikov, celiatikov, pri cukrovke a srdcovocievnych ochoreniach. Je prírodne mineralizovaná a možno ju piť prakticky bez obmedzenia. Dopuručuje sa pre zdravý pitný režim.
 

Priebeh projektu :

  1. Triedny učiteľ rozdá žiakom poukaz na 24 fliaš. 
  2. Žiak prinesie rodičom poukaz  k vyplneniu.
  3. Rodič odošle vyplnený poukaz mailom na adresu: celeste.sk@gmail.com
  4. Pracovník firmy Celeste kontaktuje zapojených rodičov k naplánovaniu dodania fliaš.
  5. Pracovník firmy Celeste dodá prvých 8 fliaš.  
  6. Po spotrebovaní vody prebehne druhá a tretia dodávka vody.
  7. Pracovník po skončení projektu prevezme od rodičov prázdne fľaše.

CELESTE  chráni a spracováva  osobné  údaje rodičov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018  a GDPR smernicou. 

f.CELESTE nepoužíva údaje rodičov  k zasielaniu emailov a  kontaktu nad rámec dodania fliaš.

Pri dodaní fliaš minimalizujeme čas do 10 minút.

Ohľadom projektu a možných dotáciách na pitný režim žiaka informujeme len v prípade otázok zo strany rodiča.

Projekt je plne hradený z dotácie a rodič je bez záväzkov voči firme Celeste. 

Hotline k projektu: 0905 902 002  od 8.00 do 21.00 denne. Každý nahlásený rodič bude vybavený do 90dní. 

 
Jediným spôsobom ako skutočne vychovávať a meniť je byť vzorom. Vzorom v slušnosti ,ľudskosti a ústretovosti. Jediným spôsobom ako byť skutočný rodič je byť deťom vzorom. Existuje len málo skutočných rodičov. Jediným spôsobom ako byť pedagóg na ktorého dieťa nezabudne celý život, je byť mu vzorom.
Radoslav Gajdoš
Ing. Radoslav Gajdoš
CEO

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505