Celeste projekt Ambulancie

V rámci kampane Celeste EUŽP má ambulancia nárok na zabezpečenie pitného režimu filtráciou Celeste PRO a na získanie kvalitných fliaš pre lekára a sestru.

Projekt je hradený z dotácie Celeste.

Filtrácia Celeste PRO odstraňuje v prípade výskytu až 103 látok v pitnej vode za účelom zlepšenia jej kvality.

Filter na vodu
Ak sa chce človek uzdraviť musí na sebe a na spôsobe svojho života tvrdo pracovať. Choroba je signál, aby sme sa zastavili. Zamysleli sa nad sebou, lebo takto už ďalej žiť nemôžeme, a preto sme chorí. Rozdiel je teda v tom, či sa človek chce naozaj uzdraviť, alebo sa iba liečiť.
Radoslav Gajdoš
Ing. Radoslav Gajdoš
CEO

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505