O nás

Prispievame k zlepšovaniu životného prostredia už od roku 1994

História

  • pôsobíme v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia  / od roku 1994/
  • spolupracuje s Obecnými úradmi pri ochrane studní a ich kontrole /  od  roku 2003/
  • zabezpečujeme filtráciu vody pre ambulancie a lekárne / od roku 2008/
  • pôsobíme v školách – projekt pitný režim detí a mládeže / od roku 2010/
  • realizujeme projekt pre znižovanie PET odpadu v mestách / od roku 2014/
Celeste environmentálne siete

"Len tí, ktorí kráčali po ceste, vedia, kde sú na ceste hlboké jamy."
"Odmenou je samotná cesta."

Vízia

Našou víziou je trvalé znižovanie PET odpadu a zlepšovanie zdravia ľudí a prírody.

Zdravé prostredie budujeme pre nás a budúce generácie pre šťastný a hodnotný život.

Celeste environmenálne siete

"Ten najlepší čas, kedy si mohol zasadiť strom, bol pred 20 rokmi.
Druhý najlepší čas je teraz."

Odporúčanie

Zariadenie na filtráciu vody od firmy CELESTE využíva moja rodina nepretržite dlhšie ako štvrťstoročie. Nevieme si ho vynachváliť a nedokážeme si náš pitný režim, ani našu domácnosť bez neho predstaviť. Pozitívna skúsenosť podnietila záujem o ďalšie projekty firmy CELESTE. Kvitoval som a stále vysoko oceňujem výpomoc, ktorou firma napomáha vylepšovať kvalitu pitnej vody v obciach. Hlavne tých, ktoré sú napojené na obecné, individuálne či kolektívne zdroje pitnej vody. Ako zástanca aktívnej ochrany zdravia som tiež prijal s veľkým uspokojením iniciatívu, ktorou firma CELESTE svoje aktivity rozšírila na deti predškolského a školského veku, lekárne, lekárske ambulancie a v neposlednej rade pre potreby pitného režimu ľudí na rôznych pracoviskách. Prajem CELESTE, aby mala ešte viac takých spokojných klientov, akým som, spolu s mojou rodinou, aj ja a želám veľa výdrže a entuziazmu pri ďalšom presadzovaní správneho zabezpečovania kvality pitného režimu.

Bratislava, 13. júla 2022                                                       MUDr. Karol Džupa, CSc.

Meno MUDr. Karol Džupa, CSc. nie je potrebné v medicínskych kruhoch predstavovať. O to viac sme vďační za jeho odporúčanie.

Je autorom viac ako 150 titulov v rámci svojej prednáškovej a publikačnej činnosti. Aktívne prednášal a publikoval v celej strednej a západnej Európe, ale aj napríklad na Ukrajine či v Keni. Je autorom 16 monografií. Získal niekoľko ocenení za výskumnú a publikačnú činnosť, najmä v oblasti výživy. Má viac ako 50 citácií v odbornej literatúre a celkovo 10 československých odborných priorít a jednu európsku prioritu. To všetko je len veľmi stručný výpis aktivít z bohatej pracovnej histórie pána doktora.

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505