Celeste podporilo Svetový deň vody na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach

Dňa 22. marca sme sa ako spoločnosť Celeste  zúčasnili Svetového dňa vody na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Tento významný deň nám poskytol príležitosť nielen si  pripomenúť,  že voda je zdroj života, ale aj zdôrazniť dôležitosť pitného režimu a trvalo udržateľného prístupu k ochrane životného prostredia.

Naša účasť na podujatí bola zameraná na poskytnutie podpory žiakom a učiteľom a aj takto podporiť zdravý životný štýl budúcej generácie. Veríme, že vedomosť o význame dostatočného príjmu vody a jednoduché dostupné možnosti na jej konzumáciu sú tou správnou cestou..
 

Celeste sa aktívne zasadzuje za trvalé znižovanie PET odpadu prostredníctvom svojho inovatívneho prístupu k filtračným zariadeniam.  Technológia filtrácie vody Celeste EIP PRO  , umožňuje úpravu pitnej vody z kohútika, čím zabezpečuje jej dojčenskú kvalitu a výnimočnú chuť.

Zachytáva až 103 látok, pričom mineralizácia vody ostáva neporušená a zachovaná. 

Celeste poskytuje žiakom a učiteľom škôl dotácie na zakúpenie filtrácie až v hodnote do 100 %. Filtráciu vody preto nepotrebujú kúpiť.

Tento prístup nielen eliminuje potrebu používania plastových fliaš, ale aj prispieva k ochrane životného prostredia a udržateľnému využívaniu zdrojov.

Od roku 1994 pôsobí Celeste v rámci celej Slovenskej republiky s cieľom poskytovať nielen vynikajúcu vodu, ale aj podporovať environmentálnu udržateľnosť a zdravý životný štýl. Našou snahou je neustále hľadať inovatívne riešenia pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.

Veríme, že aj zapojenie do podujatí ako je Svetový deň vody nás približuje k dosiahnutiu spoločného cieľa – zdravého životného prostredia a lepšej kvality života pre všetkých. Buďte s nami na tejto ceste a spoločne budujme lepšiu budúcnosť pre naše deti a budúce generácie.

"Voda je základným prvkom života a zároveň symbolom našej zodpovednosti voči prírode a budúcim generáciám. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou snahy o ochranu tohto dôležitého zdroja a takto podporiť udržateľný životný štýl. Nechajme našu prácu hovoriť za nás a nezabudnime, že každá kvapka vody má svoj význam."
Radoslav Gajdoš
Ing. Radoslav Gajdoš
CEO

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505