Doporučenie ÚVZSR

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov prípadne výskytom porúch na rozvodnom potrubí.Problémy s kvalitou pitnej vody je…

Continue ReadingDoporučenie ÚVZSR